Home

logo

Korzystniejsze zasady wynagradzania w Horyzoncie 2020


Komisja Europejska wprowadziła nowe, KORZYSTNIEJSZE zasady wynagradzania w Horyzoncie 2020 link

XX Konferencja IPMA Polska


Stowarzyszenie IPMA Polska, które działa na rzecz zarządzania projektami i prowadzi certyfikację Project Managerów, również w obszarze projektów naukowo-badawczych, organizuje XX Konferencję zarządzania projektami, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Ludzie sukcesu. 20 lat budowania kompetencji w Project Management”.
Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 w Warszawie w Hotelu Airport Okęcie i jest największym wydarzeniem dla branży Project Management w Polsce.
Podczas Konferencji wystąpią wybitne osobowości, liderzy, specjaliści zarządzania projektami oraz ludzie sukcesu, którzy podzielą się swoją wiedzą oraz szerokim, wieloletnim doświadczeniem. Głównym celem Jubileuszowej Konferencji jest zainspirowanie naszych gości i pokazanie historii ludzi, którzy rozwijając kompetencje własne oraz swojego zespołu osiągnęli szeroko rozumiany sukces.

Konferencja IPMA to:
  • niepowtarzalna okazja do wysłuchania doświadczonych, znanych przedsiębiorców, ludzi sukcesu, którzy kształtują najnowsze trendy i dzielą się swoim doświadczeniem.
  • możliwość porozmawiania z prelegentami podczas specjalnie wydzielonego czasu w programie: „Speakers’ corner”.
  • możliwość poznania zespołów nagrodzonych projektów w Konkursie Polish Project Excellence Award podczas „Marketplace”.
  • możliwość zbudowania trwałych relacji, ukierunkowanych na realizację wspólnych celów biznesowych.
  • najnowsze trendy, narzędzia i techniki w dziedzinie zarządzania projektami oraz udział w warsztatach praktycznych.
  • 80 Jednostek Aktywności Projektowej (niezbędnych w procesie recertyfikacji).
  • Uroczysta wieczorna Gala, podczas której poznamy laureatów nagród w konkursie na najlepiej zarządzany projekt Polish Project Excellence Award 2017.

Kontakt:
Wioletta Kastrau
Dyrektor ds. rozwoju produktów i usług IPMA Polska
Tel. 600 509 129
e-mail: wioletta.kastrau@ipma.pl
www.ipma.pl
www.konferencja.ipma.pl

15. Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB, 2 czerwca 2017, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec k/Warszawy


Sympozjum poświęcone będzie projektom badawczym prowadzonym w ramach Horyzontu 2020 ze szczególnym uwzględnieniem projektów REGPOT i strategii rozwoju centrów badawczych w polskich regionach.
Po sympozjum przewidziane jest Walne Zgromadzenie KRAB (patrz informacja poniżej) .
Ramowy program Sympozjum dostępny jest tutaj.

Z przyjemnością informujemy, że udział w Sympozjum potwierdził m.in. Pan Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgłoszenia na Sympozjum przyjmujemy do dnia 25 maja poprzez stronę http://krab15.syskonf.pl>.

Walne Zgromadzenie KRAB, 2 czerwca 2017, godz. 17, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec k/Warszawy

Witam,
W imieniu Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE zapraszam na Walne Zgromadzenie KRAB, 2 czerwca 2017, (piątek), godz. 17.00 ( I termin), 17.15 (II termin), Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN 05-552 Jastrzębiec, ul. Postępu 36 A

Proponowana Agenda:
1.Wybór Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Wnioskowej
2. Sprawozdanie Zarządu KRAB z prac od 24 marca 2017 r. do 2 czerwca 2017
3 Dyskusja nad działaniami KRAB, m.in. tworzenie Oddziałów Regionalnych KRAB
4.Wybory uzupełniające do Zarządu KRAB
5. Sprawy inne
6. Przyjęcie Uchwał Zgromadzenia
7. Zamknięcie Zgromadzenia
W dyskusji na Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie KRAB oraz inne osoby zainteresowane Projektami Badawczymi UE. Zgodnie ze Statutem w głosowaniach nad Uchwałami Zgromadzenia uczestniczą tylko członkowie KRAB.
Zapraszam również do obserwacji naszej strony internetowej www.krab.edu.pl oraz naszego konta na Twitterze @KRAB_PL


Serdecznie pozdrawiam

Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAB, 24 marca 2017, godz. 14.15 , sala 309, Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75

Witam,
W imieniu Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAB, 24 marca 2017, godz. 14.15, sala 309, Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 .
Proponowana Agenda:

1.Wybór Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Wnioskowej
2. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie KRAB : zwiększenie ilości członków Zarządu, powołanie Oddziałów Regionalnych KRAB (patrz załącznik)
3. Dyskusja nad planami działań KRAB
4. Dyskusja nad Programem 15 Symp. Krab, 1 czerwca w IGHZ PAN w Jastrzębcu
5. Inne

W dyskusji na Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie KRAB oraz inne osoby zainteresowane Projektami Badawczymi UE. Zgodnie ze Statutem w głosowaniach nad Uchwałami Zgromadzenia uczestniczą tylko członkowie KRAB.
Zapraszam również do obserwacji naszej strony internetowej www.krab.edu.pl oraz naszego konta na Twitterze @KRAB_PL

Serdecznie pozdrawiam

Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

Profesor Marek Kuś członkiem stowarzyszenia KRAB


Profesor Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, http://www.cft.edu.pl/p_view/p_view.php?login=marek) koordynator Projektu Non-locality in Multipartite Quantum Systems N-MuQuaS — H2020-MSCA-IF-2015 został w dniu 14 marca przyjęty na członka zwyczajnego KRAB.

Sedecznie gratulujemy
Zarząd KRAB

15 stycznia 2017 kończą się konsultacje społeczne dotyczą okresowej oceny programów H 2020 i Euroatom


Apelujemy do wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych z tych programów, o aktywny udział w ogłoszonych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych. Konsultacje społeczne dotyczą okresowej oceny programów Horyzont 2020 i Euratomu. Wyniki ankiet przyczynią się do poprawy ich funkcjonowania do 2020 roku oraz będą istotnym elementem w przygotowaniach do kolejnego programu badań naukowych i innowacji. Konsultacje społeczne zakończą się 15 stycznia 2017 r.

Ankiety są dostępne pod adresami:
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm

Więcej informacji w komunikacie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016.
oraz na stronie KPK http://www.kpk.gov.pl/?p=33485

14. Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB, 3-4 listopada 2016, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW ul. Rektorska 4, Warszawa


Sympozjum poświęcone było projektom badawczym prowadzonym w ramach Horyzontu 2020 ze szczególnym uwzględnieniem:
1. Projektów Europejskiej Rady Nauki (ERC) (Wybrane informacje o Projektach ERC są tutaj)
2. Projektów Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

Program sympozjum z wybranymi wykładami jest dostępny tutaj

Prezentacje z sesji OTWARCIA dostępne są tutaj
Dostępne są wybrane prezentacje z sesji ERC i wnioski z Panelu ERC
Dostępne są wybrane prezentacje z sesji MSCA i wnioski z Panelu MSCA

Zdjęcia (3 listopada) tutaj
Zdjęcia (4 listopada) tutaj

Andrzej Siemiaszko honorowym członkiem stowarzyszenia KRAB

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE

nadaje Panu dr. inż. Andrzejowi Siemaszce

w uznaniu wybitnego wkładu w popularyzację europejskich projektów badawczych w kraju i za granicą, uzyskanego w czasie pełnienia funkcji Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Godność

CZŁONKA HONOROWEGO STOWARZYSZENIA KRAB

Serdecznie dziękujemy za wieloletnią i owocną współpracę !


prof. dr hab. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

Warszawa, 3 listopada 2016 r.


Marie Curie Alumni Association

Z przyjemnością informujemy, ze KRAB nawiązał współprace z MARIE CURIE ALUMNI ASSOCIATION (MCAA). Na prośbę tego Stowarzyszenia przekazujemy następujący komunikat:

"Zachęcamy wszystkie osoby, które były lub są uczestnikami lub koordynatorami akcji MSCA (ITN, IF, RISE, COFUND itp. we wszystkich programach ramowych) do bezpłatnego członkostwa w Marie Curie Alumni Association (MCAA, poprzez bezpłatną rejestrację na https://www.mariecuriealumni.eu) i wstąpienia do nowego Polskiego Oddziału MCAA, który rozpocznie działalność już od nowego (2017) roku."

Wzór umowy do konkursu „Premia na Horyzoncie”

Wzór umowy do konkursu „Premia na Horyzoncie” jest już dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wzor-umowy-premia-na-horyzoncie.html

Wszystkie jednostki, które otrzymały już decyzję o przyznaniu środków finansowych w ramach konkursu są zobowiązane do przesłania wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną wzoru umowy do ministerstwa do 26 października br.

Patrz równiez zmiana z 7.listopada 2016
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zmiana-w-programie-granty-na-granty-promocja-jakosci.htmlOgłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”

Ukazało się Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu "Premia na Horyzoncie"

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (ZAWIERA SPRAWY DOFINASOWANIA DO WYNAGRODZEN PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY H2020)


ZPB