Archiwum

Poszukiwani kandydaci do pracy badawczej w międzynarodowym projekcie RENOIR - Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing

RenoirPracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydatów z dziedzin: fizyka, informatyka i matematyka do pracy naukowej w projekcie RENOIR - Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing finansowanym w ramach programu EU Horyzont 2020. Na doktorantów czekają zagraniczne staże.
Projekt RENOIR skupia się na wykorzystaniu metod układów złożonych i statystycznej eksploracji danych do badania rozprzestrzeniania się informacji w serwisach prasowych oraz mediach społecznościowych oraz ustalaniu źródeł tych procesów.

Więcej informacji

Profesor Janusz Hołyst został wyróżniony Nagrodą Kryształowej Brukselki

W dniu 2 czerwca 2016 r. Profesor Janusz Hołyst został uhonorowany Nagrodą Specjalną Kryształowej Brukselki w uznaniu dla szczególnych zasług jako współzałożyciela i Prezesa Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE, na polu koordynacji projektów, a także wprowadzania dobrych praktyk profesjonalnego zarządzania badaniami.

Więcej informacji


X Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w X Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Politechnika Warszawska.

http://krab2013pw.syskonf.pl/

Patronat Honorowy nad Sympozjum objął JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Sympozjum odbędzie się w Audytorium Centralnym Gmachu Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa w dniu 28 listopada 2013, w godz 9-17.

Tematyka Sympozjum obejmie m.in:

1. Informacje o nowym Programie Ramowym UE na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie: HORYZONT 2020.
2. Przegląd osiągnięć polskich zespołów badawczych w 7 Programie Ramowym UE

O narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych, które będą startować w konkursach Programu HORYZONT 2020 opowie prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie Sympozjum przewidziane są wystąpienia doświadczonych naukowców i przedsiebiorców, którzy z sukcesem realizują projekty badawcze UE oraz ekspertów d/s Programów UE.

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 14 listopada 2013. Ilość miejsc ograniczona !

Serdecznie zapraszamy!

prof. dr hab. Janusz Hołyst
Prezes Zarządu KRAB

9. Sympozjum KRAB-a HORYZONT 2020. PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ I WDROŻENIAPrezentacja prof. Janusza Hołysta
Czynniki sukcesu Projektów Badawczych UEKonwencja Badań i Innowacji 2012Konwencja Badań i Innowacji 2012

"Czas na rozwój polskich technologii"

30 listopada 2012, Warszawa

Konwencja Badań i Innowacji 2012 jest skierowana do polskiego środowiska naukowego i przemysłowego. Głównym celem jest przedstawienie krajowej polityki w zakresie badań i innowacyjności oraz propozycji polskich inicjatyw technologicznych w perspektywie nowego programu wspólnotowego HORYZONT 2020."

http://conferences.kpk.gov.pl/Default.aspx?id=24

7 Sympozjum KRAB-aDnia 6 czerwca 2012 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ul. Rakowicka 27 odbędzie się mini- Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE połączone z Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia. Sympozjum odbedzie sie bezposrednio po Konferencji NetWORKs << Budowanie przewagi w zarządzaniu projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań poprzez sieć współpracy >>.

Rejestracja na Sympozjum i Walne Zgromadzenie KRAB-a jest możliwa poprzez stronę http://www.doodle.com/eebibgrzk348h8h8 do dnia 31 maja 2012.

serdecznie zapraszamy !
Zarzad KRAB-a

Do pobrania: program mini-Sympozjum i Walnego Zgromadzenia KRAB-a
program konferencji NetWORKs