Profesor Janusz Hołyst został wyróżniony Nagrodą Kryształowej Brukselki

W dniu 2 czerwca 2016 r. Profesor Janusz Hołyst został uhonorowany Nagrodą Specjalną Kryształowej Brukselki w uznaniu dla szczególnych zasług jako współzałożyciela i Prezesa Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE, na polu koordynacji projektów, a także wprowadzania dobrych praktyk profesjonalnego zarządzania badaniami.

Patrz również