XIII Sympozjum KRAB (grudzień 2015) - Prezentacje

Wszystkie prezentacje do pobrania tutaj
 

Program XIII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)


Sympozjum odbyło się 2 grudnia 2015 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Otwock-Świerk. 

Otwarcie Sympozjum

10:00 prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek, Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych
10:10 prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst, Prezes Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE [prezentacja]


Sesja "Polska Nauka w Programie Horyzont 2020"

10:20 Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju MNiSW.  
10:50 Sebastian Serwiak, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE  [prezentacja]
11:20 Marcin Łuszczyński, Dyrektor Biura Dyrektora  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  [prezentacja]


11:50 Przerwa kawowa i sesja plakatowa

Sesja "Pozyskiwanie i realizacja projektów Horyzont 2020 przez polskie firmy"

12:10 Leszek Zaremba, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji, KGHM Polska Miedź S.A., "Doświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. z udziału w międzynarodowych projektach badawczych i konsorcjach" [prezentacja]

12:35 Przemysław Dana, International PR Manager, ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., "Pierwsze doświadczenia z realizacji projektów w H2020 (HISER, BERTIM, FosterREG, MOEEBIUS)" [prezentacja]

13:00 Włodzimierz Pomierny, ekspert, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, "Finansowanie innowacji w dużych przedsiębiorstwach przez ARP" [prezentacja]


13:25 Lunch i sesja plakatowa

Sesja "Sukcesy polskich zespołów w Programach Ramowych UE"

14:30 dr inż. kpt. ż. w. Piotr Wołejsza, Prezes Zarządu, Sup4Nav Sp. z o.o., "Nawigacyjny System Wspomagania Decyzji w sytuacjach kolizyjnych NAVDEC finansowany w ramach Horyzontu 2020 SME Instrument"

14:55 mgr inż. Marek Tarka, MBA, Kierownik Zintegrowanego Systemu Zarządzania, PROCHEM S.A., "Projekty EU realizowane w ramach programu EURATOM w firmie PROCHEM S.A."

15:20 prof. dr hab. Przemysław Kazienko, Politechnika Wrocławska, "ENGINE: szanse i trudności w realizacji projektów w programie REGPOT"

15:45 prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk oraz prof. dr hab. Grażyna Ptak, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, "Przygotowanie i realizacja projektu ERAofART w  konkursie Twinning" [prezentacja]


16:10 Przerwa kawowa i sesja plakatowa


16:30 Otwarte Walne Zebranie KRAB [prezentacja]

17:30 Zamknięcie Sympozjum