XI Sympozjum KRAB (13 listopad 2014) - Prezentacje