XII Sympozjum KRAB (maj 2015) - Prezentacje

Wszystkie prezentacje do pobrania tutaj
Wszystkie zdjęcia do pobrania tutaj
 

Program XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)

14 maja 2015, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, audytorium E2, ul. Stefanowskiego 18/22, budynek A10, Łódź (MAPA)

09:30 Rejestracja Uczestników
 

Otwarcie Sympozjum

10:00 prof. dr hab. inż. Piotr Paneth, Prorektor Politechniki Łódzkiej foto>>

10:10 Pan Ireneusz Jabłoński, V-ce Prezydent Miasta Łodzi foto>>

 

Sesja "Program Horyzont 2020"  foto>>

10:20 prof. Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB, Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki foto>>   prezentacja>>

10:35 dr Zygmunt Krasiński, Dyrektor KPK PB UE, Polskie uczestnictwo w 7. Programie Ramowym UE oraz w programie HORYZONT 2020 - projekty z udziałem polskich firm foto>>  prezentacja>>

11:00 dr hab. Anna Rogut, Przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Możliwości uzyskania efektów synergii między działaniami NCBR i funduszami Programu Ramowego H2020 foto>>  prezentacja>>

11:25 Pan Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora w Departament Innowacji i Rozwoju (DIR) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wsparcie polskich zespołów biorących udział w Programie Horyzont 2020 foto>>

 

11:45 Przerwa kawowa i sesja plakatowa

 

Sesja “Platformy technologiczne i Partnerstwo Publiczno-prywatne” foto>>

12:05 dr inż. Andrzej Siemaszko, Sekretarz Generalny Polskiego Instytutu Technologii, Dyrektor Centrum Technologii w IPPT PAN, Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim foto>>   prezentacja>>

12:25 dr hab inż. Beata Kolesińska, Pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej, Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki (PPT BG) – intersektorowe zintegrowane działania dla rozwoju biogospodarki w Polsce foto>>  prezentacja>>

12:45 dr Monika Malinowska-Olszowy, Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej, Politechnika Łódzka,10 lat funkcjonowania Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego foto>>  prezentacja>>

13:05 mgr Joanna Pacura, Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim, Horyzont 2020 w regionie łódzkim foto>>  prezentacja>>

 

13:25 Przerwa obiadowa i sesja plakatowa

 

Sesja "Jak zwiększyć nasze szanse w programie Horyzont 2020"

14:25 mgr Agnieszka Kowalska, Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Pierwsze doświadczenia z pozyskiwania i realizacji projektów w H2020 oraz różnice względem 7PR  prezentacja>>

14:40 Dyr. Mirosław Waśniowski, Z-ca Dyrektor Regionalnego ATEKNEA Solutions Poland Sp. z o.o., Dofinansowanie projektów dla MŚP w ramach H2020: Instrument dla MŚP (SMEI) oraz Szybka Ścieżka do Innowacji (FTI) - sukces w zasięgu najlepszych foto>>   prezentacja>>

14:55 prof. Dorota Kuchta, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Czynniki sukcesu i porażki projektów badawczych foto>>  prezentacja>>

15:10 prof. Wiesław Kuźmicz, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, Mikroelektronika i mikrosystemy: dziedzina, która jest, chociaż jej nie ma foto>>  prezentacja>>

15:25 prof. Anton Stasch, President of the Scientific Council of the European Business Club e.V., Szanse i zagrożenia dla Polski w świetle sukcesów korporacji z Niemiec i USA w obszarze innowacyjnych technologii zrównoważonego rozwoju  prezentacja>>

 

15:40 Przerwa kawowa i sesja plakatowa

 

Sesja "Sukcesy polskich zespołów w Programach Ramowych UE"

16:00 dr inż. Jadwiga Fangrat, Instytut Techniki Budowlanej, Aktywność Instytutu Techniki Budowlanej w Ramowych Programach UE foto>>  prezentacja>>

16:15 dr Witold M. Rewera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Obserwatorium imigracji i bezpieczeństwa socjalnego - koordynacja projektu "Mediterraneo" Śródziemnomorska Karta dla Mediacji i Pokoju

16:30 dr Magdalena Garlikowska, Instytut Kolejnictwa, Udział Instytutu Kolejnictwa w europejskim projekcie badawczym dot. zmniejszenia liczby samobójstw i przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych prezentacja>>

16:45 mgr inż. Marek Stolarski, Prezes Zarządu P.W.P. NEEL Sp. z o. o., Realizacja projektu "SafeTrain" w ramach programu Horyzont 2020  prezentacja>>

17:00 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KRAB, sesja panelowa i podsumowanie Sympozjum

17:30 Zamknięcie Sympozjum

17:30 – … Dyskusje i konsultacje w grupach ad hoc 

19:30 Bankiet (Aula Minor, Budynek B3, Politechnika Łódzka, ul. ks. I. Skorupki 10/12, Łódź, MAPA)