Poprzednie sympozja

IX Sympozjum - HORYZONT 2020. PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ I WDROŻENIA

9. Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)
Poznań, 17 maja 2013 r.

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE serdecznie zaprasza do udziału w 9. Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, działający w Poznańskim Parku Naukowo – Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Sympozjum, w głównej mierze, poświęcone będzie tematyce dotyczącej nowego programu na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie: HORYZONT 2020. O szansach i nadziejach z nim związanych, a także o jego założeniach, opowie prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W programie znajdą się również wystąpienia doświadczonych naukowców, którzy z sukcesem realizują projekty badawcze w kooperacji z przemysłem, a także przedsiębiorcy, którzy współpracują z naukowcami. Uczestnicy Sympozjum będą mieli okazję przekonać się, że dobry związek nauki i biznesu jest możliwy i owocny.

Zaproszeni eksperci będą próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w Polsce można z sukcesem wdrażać wyniki badań naukowych? Przedstawione zostaną również dobre praktyki wspierające komercjalizację badań naukowych na świecie, a także podjęta zostanie dyskusja na temat marketingu badań naukowych.

Podczas 9. Sympozjum odbędzie się również Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze KRAB.

PROGRAM

9. Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)
Poznań, 17 maja 2013 r.

Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii, PPNT Fundacji UAM
ul. Rubież 46 H, sala 1.54, 61-612 Poznań

09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników

Sesja I
09.30 – 11.40 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI DOŚWIADCZENIA POLSKICH KOORDYNATORÓW
9.30 – 10.00 Czynniki sukcesu w Projektach Badawczych EU prof. dr hab. Janusz Hołyst, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
10.00- 10.30 Polskie koordynacje w 7.PR. Zawód manager projektów badawczych. dr inż. Zygmunt Krasiński, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa
10.30 - 11.00 20 lat w projektach europejskich - doświadczenia i wnioski. prof. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska
11.00 – 11.30 Współpraca nauki z przemysłem w projekcie badawczym – Doświadczenia koordynatora. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polska Akademia Nauk, Warszawa
11.30 -11.40 Pytania i odpowiedzi
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

Sesja II
12.00 – 13.30 HORYZONT 2020 SZANSE I WYZWANIA
12.00 – 12.30 7.Program Ramowy a Horyzont 2020 Grażyna Omarska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa
12.30 – 13.00 Polska w Programie HORYZONT 2020: szanse i nadzieje prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
13.00 – 13.30 Pytania i odpowiedzi
13.30 – 14.30 Przerwa na lunch

Sesja III
14.30 – 16.00 NAUKA I PRZEMYSŁ. ZWIĄZEK IDEALNY… ? KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH
14.30 – 14.50 Biznes i nauka, razem czy osobno? Agata Wylegała, Enterprise Europe Network, Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM Poznań
14.50 – 15.15 Marketing Badań Naukowych dr Jakub Jasiczak, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
15.15 – 15.30 Jak to się robi na zachodzie - współpraca B+R Doświadczenia z Top 500 Jan Chełkowski, Enterprise Europe Network, Poznański Park naukowo – Technologiczny Fundacji UAM, Poznań
15.30 – 15.45 Doświadczenia ze współpracy Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Adam Olszewski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe, Poznań
15.45 – 16.00 TechLink™Bridge – przykład współpracy środowiska naukowego i biznesu Kamil Nawrocki, Emtel System, Poznań
16.00 – 16.10 Pytania i odpowiedzi
16.10 – 16.15 Zakończenie Spotkania
16.30 – 18.00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze KRAB