Poprzednie sympozja

Sympozjum KRAB2013: Program Horyzont 2020, projekty UE i wdrożenia

Klub Profesora AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (budynek A-0, niski parter) http://www.agh.edu.pl/files/common/mapy/mapa_agh_2012_07.pdf

Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB poświęcone będzie przygotowywanemu Programowi Ramowemu Horyzont 2020 i wdrożeniom wyników Projektów UE.

Termin:17 stycznia, 2013, godz 13 - 18. Wieczorem przewidziany jest bankiet. Miejsce: Katedra Telekomunikacji AGH, Kraków.

Sympozjum ma odpowiedzieć na pytania:
1) jakie zmiany dla polskich uczestnikow projektow przyniesie nowy PR Horyzont2020 ?
2) jak skuteczniej pozyskiwac środki w projektach EU ?
3) jak wykorzystywac wyniki projektów EU w gospodarce ?

Oczekujemy, że w Sympozjum wezmą udzial m.in.
- kierownicy, wykonawcy i managerowie projektów badawczych finansowanych ze środków EU,
- przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- przedstawiciele KPK Programów Badawczych EU,
- przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansownych Technologii,
- przedstawiciele środowiska biznesu, szczególnie firm spin-off i spin-out

Zgłoszenia uczestników i tytuły prezentacji przyjmujemy do 9 stycznia 2013. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakwaterowanie na koszt uczestników. Rekomendujemy hotele
- http://hotel-polonez.pl/ - http://www.hotel-logos.pl/ - http://www.antica.jordan.pl/
Pomoc w rezerwacji hotelu mozna równiez otrzymać wysyłając e-mail do leszczuk@kt.agh.edu.pl

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Janusz Hołyst (PW Wydział Fizyki), Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech (AGH, Katedra Telekomunikacji)
prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk (IGHZ PAN)
dr inż. Zygmunt Krasiński (KPK, IPPT PAN)
mgr inż Paweł Poneta (Mostostal Warszawa)

Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech (AGH, Katedra Telekomunikacji), Przewodniczący
dr inż. Mikolaj Leszczuk, (AGH, Katedra Telekomunikacji), Sekretarz

AGENDA

17 stycznia 2013

12.30 -13.00 Lunch kanapkowy, kawa, herbata
13.00 -13.10 Otwarcie Sympozjum (A. Dziech i J. Hołyst)
13.10 -13.25 Cele i działalność Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (J.Hołyst, KRAB)
13.25- 13.45 Sukcesy Polski w 7 PR oraz Podsumowanie Konwencji Badań i Innowacji 2012 (Z. Krasinski, KPK)
13.45 – 14.10 Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego - rezultaty zakończonych projektów PR UE, (M. Rószkiewicz, B. Warzybok, OPI)
14.10- 14.40 Program Ramowy Horyzont 2020 (G. Omarska, KPK)
14.40 -14.55 Horyzont 2020, uwagi kierownika projektu (J. Hołyst, PW)
14.55- 15.25 Obudzić potencjał regionu - doświadczenia w pracy z naukowcami i przedsiębiorcami w 7.PR (E. Kocińska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM)
15.25 -15.45 Przerwa kawowa
15.45 -16.10 Innowacyjne inicjatywy wspierające współpracę nauki z biznesem: Program TOP500 Innovators i Boomerang, (K. Walczyk-Matuszyk, KPK)
16.10 -16.25 Założenia programu rozwoju technologii grupy KET w PR Horyzont 2020 (R. Pregiel, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii)
16.25 -16.40 Projekt Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań (L. Piecuch, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
16.40 -17.00 Merytoryczne i etyczne aspekty badań związanych z bezpieczeństwem (A. Dziech, AGH)
17.00 – 17.20 Wdrożenia, których nie było - jakie i dlaczego (W. Kuźmicz, PW)
17.20 – 17.40 Od pomysłu do wdrożenia - teoria a praktyczne doświadczenia wynikające z realizacji projektu badawczego Inteligentny system rozpoznawania i zmiany mowy na tekst MagicScribe dla języka polskiego (D. Grabowska, P. Radliński, Unikkon)
17.40 -18.00 Podsumowanie Sympozjum, plany dalszych działań KRAB-a (Zarząd KRAB-a)
19.00 -21.00 Bankiet w Restauracji Fundacja Zespołu Pieśni i Tańca KRAKUS, ul. Reymonta 15, Kraków, http://fundacja.krakus.net/oferta/restauracja_kawiarnia/