Poprzednie sympozja

X Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w X Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Politechnika Warszawska.

Patronat Honorowy nad Sympozjum objął JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Sympozjum odbędzie się w Audytorium Centralnym Gmachu Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa w dniu 28 listopada 2013, w godz 9-17. Sympozjum jest imprezą towarzyszącą II Konwencji Badań i i Innowacji - "Czas na rozwój polskich technologii - od VII Programu Ramowego do Horyzontu 2020". http://www.kpk.gov.pl/konwencja2013

Tematyka Sympozjum obejmie m.in:

1. Informacje o nowym Programie Ramowym UE na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie: HORYZONT 2020.
2. Przegląd osiągnięć polskich zespołów badawczych w 7 Programie Ramowym UE

O narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych, które będą startować w konkursach Programu HORYZONT 2020 opowie prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie Sympozjum przewidziane są wystąpienia doświadczonych naukowców i przedsiebiorców, którzy z sukcesem realizują projekty badawcze UE oraz ekspertów d/s Programów UE. Oprócz wykładów odbędą się sesje plakatowe, serdecznie zapraszam do zgłaszania tytułów plakatów do prezentacji na sesjach.

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 14 listopada 2013. Ilość miejsc ograniczona !

Program X Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)

28 listopada 2013, Audytorium Centralne w Gmachu Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa

8.30 Rejestracja Uczestników
9.00 Otwarcie Sympozjum przez prof. Jana Schmidta, JM Rektora Politechniki Warszawskiej i prof. Janusza Hołysta, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia KRAB Sesja "Przygotowania do Programu Horyzont 2020"
9.10 Wystąpienie prof. Jacka Gulińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9.40 Mgr Małgorzata Snarska-Świderska, Krajowy Punkt Kontaktowy d/s Prog. Badawczych UE, Co nowego w Horyzoncie 2020 ?
10.05 Prof. Janusz Hołyst, PW, Program Horyzont 2020, nadzieje i obawy

Prezentacja specjalna
10.20 Prof. Ryszard Horodecki, UG, Laureat European Research Council (AdG), Quantum resources: conceptuals and applications - droga do otrzymania grantu oraz doświadczenia zdobyte w początkach jego realizacji.
10.50 Przerwa kawowa i sesja plakatowa (prosimy zgłaszać tytuły) Sesja "Współpraca nauka-gospodarka w Programach Ramowych UE"
11.20 Mgr inż. Bartosz Starosielec, Mostostal Warszawa SA, Podsumowanie realizacji projektu z Siódmego Programu Ramowego - FC-DISTRICT
11.40 Dr Paweł Sobkowicz, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk, Parki Naukowo Technologiczne a skuteczność finansowania B+R
12.00 Dr Urszula Białek-Wyrzykowska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Od badań podstawowych poprzez współpracę z MŚP: projekty 7.PR realizowane w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej
12.20. Prof. Małgorzata Kujawińska, PW, ACTMOST/ACTPHAST new tool for innovation and serving SMEs
12.40 Przerwa obiadowa i sesja plakatowa (prosimy zgłaszać tytuły) Sesja "Polskie projekty w 7 Programie Ramowym UE"
13.40 Dr Piotr Sułkowski, UW, Laureat European Research Council (StG), Quantum Fields and Knot Homologies.
14.10 Dr Justyna Olko, UW, Laureatka European Research Council (StG), Europe and America in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across time
14.40 Prof. Janusz Hołyst, PW, FET projekt Collective emotions in Cyberspace
14.55 Mgr inż. Piotr Dymarski, Mostostal Warszawa SA, Tibucon: Sieć samo-zasilających, bezprzewodowych czujników zapewniających ograniczenie energochłonności układów HVAC
15.10 Prof. Krzysztof Bielawski, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Ug i GUMed, Projekt MOBI4Health jako narzędzie wzrostu potencjału naukowego UG
15.25 Dr inż. Andrzej Bęben, PW, Projekt 7 PR COMET - COntent Mediator architecture for content-aware nETworks
15.40 Prof. Włodzimierz Choromański, PW, Projekt POIG ECO-Mobilność
15 55 Sesja Panelowa i podsumowanie Sympozjum
16.20 Zamknięcie Sympozjum