Poprzednie sympozja

XI Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w XI Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie TAURON Polska Energia S.A. Sympozjum odbędzie się w Hotelu QUBUS, ul. Uniwersytecka13, Katowice w dniu 13 listopada 2014, w godz. 10-17.30

Tematyka Sympozjum obejmie m.in:
1. Informacje o osiągnięciach polskich zespołów badawczych w 7 Programie Ramowym UE oraz w programie HORYZONT 2020.
2. Informacje o narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych startujących w konkursach Programu HORYZONT 2020 i dyskusja nad barierami Programu HORYZONT 2020 w Polsce
3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W Sympozjum potwierdzili już swój udział m.in.:

Prof. dr hab. Włodzisław Duch
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr inż. Zygmunt Krasiński
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

dr Agnieszka Dobrowolska
Kierownik Działu Funduszy Europejskich, Narodowe Centrum Nauki

Romuald Zadrożny
Dyrektor Departamentu Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Program sesji Sympozjum dostępny jest tutaj: krab2014.syskonf.pl/Program
Po Sympozjum w dniu 13 listopada około godziny 20 planowana jest wspólna kolacja w jednej z katowickich restauracji na koszt organizatora.

Dla Uczestników Sympozjum w dniu 14 listopada planowana jest również wycieczka wraz ze zwiedzaniem jednej z elektrowni Grupy TAURON: Elektrownia Łagisza w Będzinie http://www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/lagisza/Strony/informacje.aspx Wyjazd autokarem spod Hotelu QUBUS (ul. Uniwersytecka13, Katowice) o godzinie 9.00, powrót 13.30.

Zgłoszenia Uczestników przyjmujemy do dnia 7 listopada 2014. Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy !

Komitet Naukowy Sympozjum

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst, PW, Wydział Fizyki (Przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech, AGH, Katedra Telekomunikacji
prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, IGHZ PAN
dr inż. Zygmunt Krasiński, KPK, IPPT PAN
mgr inż Paweł Poneta, TAURON, Polska Energia S.A.

Program

13 listopada 2014, Hotel QUBUS, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

09:30 Rejestracja Uczestników
10:00 Otwarcie Sympozjum - Stanisław Tokarski, Prezes TAURON Polska Energia S.A.


Sesja "Program Horyzont 2020"
10:10 Prof. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w MNiSW, Narzędzia wsparcia MNiSW dla uczestników projektów w PR H2020
10:40 dr Zygmunt Krasiński, Dyrektor KPK PB UE, Co nowego w Horyzoncie 2020 – wyniki po pierwszych konkursach
11:10 dr Agnieszka Dobrowolska, Kierownik Działu Funduszy Europejskich, Narodowe Centrum Nauki, Działania na rzecz udziału w Horyzoncie 2020 - wsparcie NCN
11:25 Włodzimierz Pomierny, Ekspert Departamentu Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Współpraca ARP i wybranych Instytucji Naukowych
11:45 prof. Janusz Hołyst, PW, Prezes KRAB, Programy Horyzont 2020, FP7 i FP6: co łatwiej, co trudniej?
12:10 Przerwa kawowa i sesja plakatowa

Sesja "Jak dobrze przygotować wniosek do konkursu UE?"
12:30 prof. Grzegorz Gorzelak, EUROREG, UW, Konkurencja – koordynacja – ewaluacja: czy polskie nauki społeczne mogą zaistnieć w Europie?
12:50 Wiesław Studencki, Koordynator programu Granty ERC w KPK PB UE, Granty ERC, przygotowanie wniosku, wsparcie KPK (tytuł roboczy)
13:10 mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Regionalny Punkt Kontaktowy PŚ, Oferta Sieci KPK
13:30 Przerwa obiadowa i sesja plakatowa

Sesja "Współpraca nauka-gospodarka w Programach Ramowych UE"
14:30 mgr inż. Paweł Poneta, Szef Biura BiR TAURON Polska Energia S.A, Grupa TAURON. Programy Ramowe UE z perspektywy dużego przemysłu
14:45 Małgorzata Łącka-Matusiewicz, TAURON Polska Energia S.A., Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
15:00 dr Krzysztof Lampert, TAURON Polska Energia S.A., Projekt H2020: ICP4Life "Zintegrowana Platforma Współpracy do Zarządzania Cyklem Życia Technologii Usług Produktowych"
15:15 Piotr Dymarski, Koordynator Grupy Technologie Informacyjno-Komunikacyjne Mostostal Warszawa S.A., Pierwsze polskie doświadczenia z ewaluacji projektów w PR H2020
15:30 prof. Antoni Stasch, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Opłacalne Inwestycje lat 2007-2014 w technologie Zielonej Rewolucji Energetycznej w Republice Federalnej Niemiec i Szwajcarii
15:45 Agnieszka Łukaszewska, Dyrektor R&D Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Fasada sp. z o.o., Szanse dla MŚP w H2020
16:00 Przerwa kawowa i sesja plakatowa

Sesja "Sukcesy polskich projektów w Programach Ramowych UE"
16:15 prof. Rafał Abdank-Kozubski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, EXMONAN: Badania eksperymentalne i modelowanie przemian w nanostrukturach układów o dużym znaczeniu technologicznym. Projekt w ramach FP7-People-IRSES koordynowany przez Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
16:30 dr Jacek Borowski, Instytut Obróbki Plastycznej, Instytut Obróbki Plastycznej jako lider i partner projektów badawczych finansowanych ze środków Programów Ramowych UE
16:45 prof. Przemysław Kazienko, PWr, ENGINE - Europejskie Centrum Inteligencji Sieciowej
17:00 Sesja panelowa i podsumowanie Sympozjum
17:30 Zamknięcie Sympozjum
17:30-19:00 Otwarte Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej
20:00 Bankiet (Sky Bar, Hotel Qubus Prestige Katowice, 27. piętro)

Sesja posterowa - lista prezentacji
1. dr Joanna Gałązka, SGGW - Warsaw Plant Health Initiative - our way to excellence
2. Jakub Garnis, Zbigniew T. Dąbrowski, Małgorzata Kiełkiewicz, Sławomir A. Lux, SGGW - Upgrade of Entomology research teams
3. Marta Pudzianowska, SGGW - Upgrade of Horticulture research teams
4. Helena Gawrońska, SGGW - Upgrade of Micro-Ecology research teams
5. Wojciech Wakuliński, SGGW - Upgrade of Pathology research teams
6. Marcin Filipecki, SGGW - Upgrade of Functional Genomics research teams
7. mgr Kinga Zel, UM w Łodzi - Healthy Ageing Research Centre
8. mgr Piotr Dymarski, Mostostal Warszawa S.A. - Semantics-driven Design through Geo and Building Information Modelling for Energy-efficient Buildings Integrated in Mixed-use Healthcare Districts
9. mgr Iwona Drozdowska-Rusinowicz, WUM - BASTION - Od badań podstawowych do zastosowań klinicznych w onkologii
10. Agnieszka Łukaszewska, Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Fasada sp. z o.o. - Tytuł zostanie podany później
11. Olga Rataj, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Tytuł zostanie podany później
12. dr Lidia Tańska, UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science