Poprzednie sympozja

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB), 14-15 maja 2015, Politechnika Łódzka

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w XII Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Politechnika Łódzka. Sympozjum odbędzie się w dniach 14-15 maja 2015 r. w godz. 10:00-17:30 w Audytorium E2 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (ul. Stefanowskiego 18/22, Budynek A10, MAPA) na Politechnice Łódzkiej.

Tematyka Sympozjum obejmie m.in:

Informacje o osiągnięciach polskich zespołów badawczych w 7. Programie Ramowym UE oraz w programie HORYZONT 2020, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z udziałem polskich firm. Informacje o narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych startujących w konkursach Programu HORYZONT 2020 i dyskusja nad barierami Programu HORYZONT 2020 w Polsce. Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym (programy sektorowe) oraz europejskim (JTI, kontraktowe PPP, JPI, KIC, ERA-NET), rola polskich i europejskich platform technologicznych.

W trakcie Sympozjum przewidziane są m.in wystąpienia doświadczonych naukowców i przedsiębiorców, którzy z sukcesami realizują projekty badawcze UE oraz ekspertów d/s Programów UE, w tym przedstawiciela Regionalnego Punktu Kontaktowego do PR H2020 w Łodzi.

Spodziewamy się, że w Sympozjum weźmie udział około 100 uczestników. Materiały z poprzedniego Sympozjum KRAB są dostępne na stronie Stowarzyszenia.

W Sympozjum potwierdzili już swój udział m.in.:

Dr hab. Anna Rogut, Prof. SAN
Przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr inż. Zygmunt Krasiński
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Dr inż. Andrzej Siemaszko,
Sekretarz Generalny Polskiego Instytutu Technologii, Dyrektor Centrum Technologii w IPPT PAN

oraz szereg przedstawicieli Polskich Platform Technologicznych i Branżowych Punktów Kontaktowych działających przy Platformach.

Po Sympozjum w dniu 14 maja około godziny 20 planowany jest wieczorny bankiet na koszt organizatora.

Dla Uczestników Sympozjum w dniu 15 maja planowane jest zwiedzanie laboratoriów Politechniki Łódzkiej.

Zgłoszenia referatów przyjmujemy do dnia 28. kwietnia 2015, zgłoszenia plakatów przyjmujemy do 8. maja 2015. Zapraszamy szczegółnie osoby, które chciałyby przedstawić referat lub plakat na temat swojego Projektu finansowanego w ramach budżetu Programów Ramowych UE lub działalności Polskiej Platformy Technologicznej.