Poprzednie sympozja

XII Sympozjum KRAB - lista uczestników

Imię Nazwisko Stanowisko
1 Janusz Hołyst Prof. zw.
2 Anna Grzywacz Administrative assistant
3 Diana Pustuła Zastepca Kierownika Biura Obsługi Badań
4 Urszula Krasieńko specjalista administracyjny
5 Katarzyna Droździel Kierownik Działu Projektów Naukowych
6 Aleksandra Pieniążek SPECJALISTA
7 Sylwia Kosmala Pracownik Biura Międzynarodowych Projektów Badawczych
8 Paweł Sobkowicz Kierownik Działu Transferu Technologii
9 Piotr Pietrowski Właściciel
10 Elzbieta Mazurek główny specjalista
11 Janusz Dębski Badacz
12 Paweł Poneta Szef Biura Badań i Rozwoju
13 Marcin Gawroński Kierownik Biura Koordynacji
14 Małgorzata Niespodziana-Domańska Kierownik Działu Nauki
15 Jacek Gajewski Główny specjalista ds. programów europejskich
16 Piotr Grabiec Profesor, Z-ca Dyrektora
17 Stanisław Ledakowicz Kierownik Katedry Inżynierii Bioprocesowej
18 Anton(i) Stasch President of the Scientific Council of the European Business Club e.V.
19 Jacek Jagielski dyrektor departamentu
20 Lidia Tańska Manager Projektu
21 Marcin Latałło Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów UE
22 Jadwiga Fangrat Pełn. Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji
23 Małgorzata Wronkowska Ekspert ds.Projektów Strategicznych
24 Katarzyna Bigosińska asystent
25 Witold Misiuda-Rewera Adiunkt
26 Katarzyna Capłap Kierownik Biura Wspierania Badań
27 Bożena Sikora adiunkt
28 Bogdan Kontek adiunkt
29 Jarosław Petrakow Lane Kirkland Scholar
30 Przemysław Kazienko profesor nadzw.
31 Ewa Zaraś-Leśniowska koordynator
32 Anna Wyżykowska Specjalista ds. Programu H2020
33 Małgorzata Gelo-Kluczyńska Specjalista
34 Monika Martyka Kierownik Biura Projektowego
35 Alicja Kucharska Kierownik Projektu
36 Mariusz Dąbrowski profesor zwyczajny
37 Dorota Kuchta profesor
38 Monika Malinowska-Olszowy adiunkt
39 Przemysław Burtny Kierownik Działu Innowacji
40 Bogdan Dybała adiunkt
41 Antoni Grzanka profesor nadzwyczajny
42 Lech Michalczuk Kierownik Zakładu Biologii Ogólnej
43 Piotr Dymarski Koordynator Grupy Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
44 Mariusz Cholewa wykładowca, kierownik laboratorium
45 Magdalena Garlikowska specjalista inżynieryjno-badawczy
46 Andrzej Dziech Profesor
47 Jan Derkacz Specjalista ds. badań
48 Mikołaj Leszczuk Adiunkt
49 Przemysław Dana International PR Manager
50 Agnieszka Kowalska Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej
51 Veranika Wiśniewska Research Assistant
52 Zygmunt Krasiński
53 Jolanta Pacura Koordynator RPK
54 Beata Kolesińska Pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej
55 Izabela Biedroń Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego
56 Halina Amrozik Dyrektor
57 Edyta Niemyska radca prawny
58 Ewa Janakiewicz
59 Tomasz Puzyn Kierownik Pracowni Chemometrii Środowiska, Profesor nadzwyczajny UG
60 Karolina Czesnowska Specjalista ds. Projektów
61 Monika Kwiecień kierownik administracyjny projektu
62 Kazimiera Zacharska Specjalista kierujący Biurem Projektów
63 Marek Ciechowski Główny Projektant Systemów
64 Barbara Trammer
65 Miroław Waśniowski Z-ca Dyrektor Regionalnego
66 Marek Stolarski Prezes Zarządu
67 Cyprian Tomasik Z-ca Dyrektora
68 Jarosław Horbańczuk Dyrektor
69 Agnieszka Janowska koordynator
70 Wiesław Kuźmicz Profesor zw.
71 Andrzej Siemaszko Sekretarz Generalny
72 Maciej Rosołowski Lead Project Manager
73 Eugeniusz Wincek Vice-Prezes
74 Bartosz Jakusz Kierownik Działu Technologii Kosmicznych
75 Małgorzata Ostafin Proposal Manager
76 Anna Górczynska kierownik Centrum Zamowien Publicznych i PPP
77 Aleksandra Miszewska referent KSSR WETI
78 Alicja Lizut-Ambroziak samodzielny referent
79 Agnieszka Urbańska-Ciszek specjalista
80 Agnieszka Pełka Zespół  Obsługi Projektów
81 Marek Tarka Kierownik ZSZ
82 Adriana Waszak Prezes Zarządu
83 Anita Urbaniak CFO
84 Maria Rogaczewska asystent naukowy
85 Agnieszka Chałada - Osika doradca ds UE
86 Anna Armuła Kierownik RPK CTT PK
87 Małgorzata Snarska-Świderska Główny specjalista
88 Aneta Andrzejczyk Zastępca Dyrektora Biura Nauki, Strategii i Rozwoju
89 Michał Kaczmarek
90 Artur Kopczyński asystent
91 Norbert Niedojadło Prezes Zarządu
92 Aneta Słowikowska Kierownik projektów UE
93 Michał Ciesiołka Kierownik Działu Koordynacji Badań i Zarządzania Projektami
94 Bogdan Piasecki Prorektor
95 Robert Mazur
96 Robert Mazur
97 Babara Gładysz adiunkt
98 Marta Popławska Biobank Manager
99 Edyta Pietrowska samodzielny referent techniczny
100 Przemysław Sękalski Dyrektor Centrum
101 Kinga Zel Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
102 Joanna Korczynska
103 Mariusz Holicke prac. naukowy
104 Łukasz Żywczyk doktorant