Program 14 Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE KRAB, 3-4 listopada 2016, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW ul. Rektorska 4, Warszawa3 listopada

8.30 Rejestracja 
9.00 Rozpoczęcie Sympozjum 
9.00  Powitanie Uczestników Sympozjum przez Prof.  Janusza Hołysta - Prezesa Zarządu KRAB 
9.05 Wystąpienie Prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki  Politechniki Warszawskiej
9.15 Wystąpienie Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego  
9.20 Wystąpienie prof. Janusza Hołysta- Prezesa Zarządu KRAB link
9.35 Wystąpienie zastępcy dyrektora ds. Krajowych Punktów Kontaktowych Sebastiana Serwiaka link oraz dr Wiesława Studenckiego z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE link
9.50 Wystąpienie Pani Ewy Kuśmierczyk- Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN link


10.05  I Sesja laureatów ERC, moderator Prof.Janusz Hołyst, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej   
10.05 Prof. Janusz Bujnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, "Breaking the code of RNA sequence-structure-function relationships: New strategies and tools for modelling and engineering of RNA and RNA-protein complexes" (2010-StG) oraz "Engineered Sequence-Specific RNases: New Reagents for RNA biotechnology" (2012-PoC) link

10.35 Dr hab. Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, "Structural studies of Nucleotide Excision Repair Complexes" (2011-StG)


11.05 przerwa kawowa, sesja posterowa 

11.35  II Sesja laureatów ERC, moderator Prof. Jarosław Horbańczuk, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
11.35 Prof. Grażyna Ptak, University of Teramo (IT), "Expression and Methylation Status of Genes RegulatingPlacental Angiogenesis in Normal, Cloned, IVF andMonoparental Sheep Foetuses" (2007-StG) link


12.05 Dr hab. Ewelina Knapska, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, "Functional connectomics of the amygdala in social interactions of different valence" (2016-StG) link

12.35 Prof. Andrzej Udalski, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, "Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy" (2009-AdG) link

13.05 Prof. Grzegorz Pietrzyński, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, "A sub-percent distance scale from binaries and Cepheids" (AdG-2015)        


13.35 przerwa obiadowa, sesja posterowa

14.30 III Sesja laureatów ERC, moderator Prof. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN  
14.30 Prof. Stefan Dziembowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki  Uniwersytetu Warszawskiego, "Jak (nie) dostać grantu ERC?", laureat projektu "Cryptography on non-trusted machines" (2007-StG) link


15.00 Dr hab. Piotr Sułkowski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego , "Quantum fields and knot homologies" (2013-StG) link

15.30 Dr Jakub Szymanik, University of Amsterdam (NL), "Cognitive Semantics and Quantities" (StG-2016) link

16.00 Dr Piotr Nowak, Instytut Matematyczny PAN, "Rigidity of groups and higher index theory" (2015-StG) link


16.30 Sesja panelowa  ERC, moderator panelu: prof. Tadeusz Burczyński, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN


16.55 Przerwa kawowa 

17.20 Otwarte Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KRAB

19.10 Kolacja / Bankiet 

4 listopada


9.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Sympozjum 
9.00 Wystąpienie Anny Wiśniewskiej, eksperta do Komitetu H2020, Koordynatora Działania Marii Skłodowskiej-Curie w KPK PB UE link9.35 I Sesja Projektów MSCA, moderator mgr inż.  Paweł Poneta, TAURON Polska Energia S.A.  
9.35 Dr hab. Stanisław Szwaja, Instytut Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej, koordynator oraz dr. Łukasz Kapusta, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, partner projektu MSCA-RISE "Knock prevention and increase of reliability and efficiency of high power gaseous internal combustion engines" link


10.00. Dr hab. inż. Aleksander Poreda, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, koordynator projektu MSCA-ITN-EJD "Food science, technology and engineering - European Joint Doctorate training towards knowledge, skills and mobility" link


10.25 Prof. Elżbieta Perzycka, Uniwersytet Szczeciński, koordynator projektu MSCA SIT i partner projektu MSCA TICASS.  "Możliwości i ograniczenia w aplikacji i realizacji projektów MSCA, z perspektywy koordynatora i partnera". link10.50 przerwa kawowa, sesja posterowa

11.20 II Sesja Projektów MSCA, moderator Prof. Andrzej Dziech, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie     
11.20 Prof. Maciej Krawczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, koordynator projektu MSCA-RISE "MagIC – Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics" link


11.40 Prof. Janusz Hołyst, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, kordynator projektu MSCA-RISE "Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing" link


12.00 Dr Remigiusz Augusiak, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, wykonawca projektu MSCA-IF-EF "Non-locality in Multipartite Quantum Systems" link


12.20 Prof. Andrzej Witkowski, Centrum Dydaktyczno- Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, partner projektu MSCA GHaNa link12.40 obiad, sesja posterowa

13.40 III Sesja Projektów MSCA, moderator dr hab. inż. Aleksander Poreda, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
13.40 Prof. Mariusz Więckowski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, partner projektu MSCA-ITN-ETN "Bioenergetic Remodeling in the Pathophysiology and Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease" oraz MSCA-RISE "mitoFOIE GRAS: Non-invasive Profiling of Mitochondrial Function in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease" link


14.00 Prof. Adam Liebert, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, partner projektu MSCA-ITN-ETN "Brain injury and trauma monitoring using advanced photonics" link


14.20 Mgr inż. Katarzyna Capłap, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, koordynator projektu CSA "Follow your scientific passion and join us tonight on Researchers’ Night" link


14.40 Dr Jolanta Królczyk, Politechnika Opolska, "Sprawozdanie z pobytu w ramach projektu ERA Fellowships"

15.00 Sesja panelowa MSCA, moderator panelu: Anna Wiśniewska, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 15:30 Podsumowanie Sympozjum

15:40 Zakończenie 14. Sympozjum KRAB

Sesja Posterowa:
Prof. nzw. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, partner projektu MSCA-ITN-ETN "Managing soil and groundwater impacts from agriculture for sustainable intensification"