Rada Kierowników Projektów UE na Politechnice Warszawskiej