Proponowany Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego KRAB

 

3 listopada  2016, godz. 17:20  Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa  


1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej 
5. Głosowanie nad przyjęciem dra Andrzeja Siemaszko na członka honorowego KRAB  
6. Sprawozdanie Zarządu KRAB  za okres 17 maja 2013–3 listopada  2016
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KRAB-a
8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu KRAB-a
9. Dyskusja nad Programem Stowarzyszenia, w tym powołanie Oddziałów  Regionalnych KRAB 
10. Przyjęcie uchwał na temat działalnosci Stowarzyszenia 
11. Wybór Zarzadu KRAB-a na kadencje 2016-2019
12. Wybór Komisji Rewizyjnej KRAB-a na kadencję 2016-2019
13. Zamknięcie Zebrania